Uitnodiging 19e!! badminton mixtoernooi Hoog Spel Peize 15 maart 2020

Op zondag 15 maart 2020 is het zover, dan organiseren we alweer het negentiende badminton mixtoernooi Hoog Spel in de sporthal te Peize.

Zin om dit jaar mee te doen ?  Op de website http://www.hoogspelpeize.nl/ vindt u het elektronische inschrijfformulier op de pagina “Toernooi 2020”.

Indien er meer belangstelling bestaat…… Geef deze informatie dan a.u.b. door!!

Inschrijven kan tot en met 7 maart 2020.

U krijgt zo snel mogelijk een bevestiging van uw inschrijving per email en op onze site zal te zien zijn hoeveel kandidaten al definitief geplaatst zijn en of een wachtlijst ontstaat.

Dit mixtoernooi van Hoog Spel is begonnen als een gezelligheidstoernooi voor zowel recreanten als competitiespelers tot maximaal de 2e klasse en dat is nog steeds een goed concept.

Uit voorgaande jaren is gebleken dat ons systeem van poules mooie en sportieve wedstrijden oplevert. We werken uiteraard niet met een afvalsysteem, dus iedereen speelt lekker veel wedstrijden. Om 09:00 uur beginnen we en rond 17:00 uur zijn de laatste wedstrijden.

Het inschrijfgeld bedraagt € 9,00 per persoon.U kunt dus per team €18,00 overmaken op: NL62RABO0353110949 t.n.v. BV Hoogspel te Peize en onder vermelding van “19e mixtoernooi Hoog Spel”.

NB liever niet…. maar U mag op de toernooidag ook contant betalen en om het deze keer echt te ontmoedigen vragen wij dan 12 € per persoon!
Dus betaal vooraf 🙂

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Peter Giesolf: per email via  of  eventueel per telefoon (06-27006633).

Alvast van harte welkom,
De toernooicommissie Hoog Spel