Informatie RIVM richtlijnen aangaande sport(evenementen)

Beste bestuurders/sporters.

Het coronavirus vormt voor veel sportverenigingen en -aanbieders nog altijd een grote uitdaging om binnen de maatregelen (sport)activiteiten te organiseren. Dit vraagt nog altijd een grote verantwoordelijkheid en creativiteit van uw organisatie. De afgelopen tijd hebben sportverenigingen en -aanbieders hier een uiterste bijdrage aan geleverd, met de inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Ook de komende periode wordt er nog veel van uw organisatie gevraagd. De huidige coronamaatregelen zijn verlengd t/m 19 september 2021.

Vele sporten zijn in de zomer doorgegaan en voor een aantal sportverenigingen staat een nieuw sportseizoen voor de deur, de trainingen en wedstrijden zijn of gaan weer van start.
Als er activiteiten plaatsvinden, volg dan altijd de richtlijnen van het RIVM. De huidige maatregelen hebben wij hieronder voor u op een rijtje gezet.

Regels t.a.v. sport:
• Iedereen mag binnen én buiten sporten, binnen én buiten gelden geen beperkingen tíjdens het sporten;
• Sporten in groepsverband is toegestaan;
• Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs;
• Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand voor personen vanaf 18 jaar niet verplicht bínnen het wedstrijdveld. Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wél verplicht;
• De basismaatregelen (vaak en goed handen wassen, 1,5 meter afstand houden, thuisblijven bij klachten en direct testen, zorgen voor voldoende frisse lucht) dienen door de sporters, publiek en organisatie in acht te worden genomen. Mensen kunnen elkaar nog steeds besmetten, ook ná een vaccinatie

Regels voor publiek bij sportwedstrijden:
• Bij amateursport is publiek toegestaan, zowel bij wedstrijden als bij trainingen. Publiek heeft een vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar;
• Zodra een wedstrijd is afgelopen, vallen de sporters ook (tijdelijk) onder het publiek en dienen dan 1,5 meter afstand van elkaar te houden;
• Wijs als organisatie het publiek (en de sporters) gedurende de training/wedstrijd op de 1,5 meter afstand én de coronamaatregelen.

Tips:
• Laat activiteiten op verschillende tijden starten en eindigen;
• Organiseer niet teveel activiteiten tegelijkertijd, want bv. ook bij toiletbezoek e.d. geldt de 1,5 meter afstand;
• Organiseer geen (te) grote bijeenkomsten;
• Attendeer sporters op diverse manieren (social media, posters, omroepen, etc.) op de (basis)maatregelen die ook door uw sportclub worden nageleefd.

Sportkantines, terrassen en naastgelegen (horeca)accommodaties
• Maakt uw organisatie/vereniging gebruik van de sportkantine? Dan rust er een extra verantwoordelijkheid;
• Sportkantines, -terrassen en naastgelegen (horeca)accommodaties dienen de maatregelen m.b.t. ‘horeca en corona’ na te leven:
o Een vaste zitplaats is verplicht;
o Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar (voor buiten geldt dat met kuchschermen 1,5 meter afstand houden niet verplicht is);
o De horecagelegenheid is verplicht om bezoekers te vragen zich te registeren en vooraf een gezondheidscheck te doen;
o Zelfbediening is toegestaan;
o In alle eet- en drinkgelegenheden mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Dit geldt binnen en buiten;
o Entertainment is niet toegestaan. Optredens en beeldschermen zijn niet toegestaan, en er mag geen harde muziek gedraaid worden;
o Horecagelegenheden hebben beperkte openingstijden. Zij mogen open van 06.00 uur tot 00.00 uur;
o Afhalen is mogelijk.
• In eerste instantie is een sportclub (of de pachter/ondernemer/eigenaar van het gebouw) zelf verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd. Wijs hiervoor bijvoorbeeld een ‘coronacoördinator’ aan die geldt als aanspreekpunt en mensen erop kan wijzen wanneer zij maatregelen niet goed in acht nemen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij een sportclub, kunnen gemeenten maatregelen nemen (bv. boetes, dwangsom, sluiting);

Sportevenementen
• Na een sportwedstrijd of -training, moeten de reguliere coronamaatregelen in acht worden genomen;
• Bij (sport)evenementen gelden de volgende maatregelen:

• Sportevenementen (met bv. een feest nadien) dienen zich te houden aan de maatregelen rondom evenementen. Hierover dient de organisator in contact te treden met de gemeente.

Actuele informatie
• Corona en sport (waaronder zwemmen, groepslessen en sportevenementen) | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl
• Coronatoegangsbewijs voor evenementen met CoronaCheck | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Het is fijn dat het op dit moment mogelijk is om te sporten. We vertrouwen erop dat iedere sportvereniging of -organisatie er alles aan doet om de RIVM-richtlijnen te volgen. We wensen u goede sport- en beweegactiviteiten voor uw leden toe en veel sterkte en wijsheid met de toepassing en uitvoering van de coronamaatregelen.

Met vriendelijke groet,

Harry Boon, wethouder sport gemeente Harlingen