Winteraktie HBC de Wadden: Verkoop sûkerbôle of banketstaven van de echte banketbakker

Beste leden van HBC de Wadden!

Zoals jullie weten is de Wadden een gezonde sportvereniging waarbij het plezier in het spel voorop staat.

Er zijn echter een aantal punten die ervoor zorgt dat onze kosten ieder jaar omhooggaan. De grootste kostenposten zijn:

        Afdracht bondscontributie Badminton Nederland

        Stijging van de huurkosten van de Waddenhal

Om onze inkomsten op peil te houden met de uitgaven, willen we dit jaar een paar acties houden.

Een week voor de kerst willen we graag dat ieder lid ”sûkerbôle of banketstaven van de echte banketbakker” verkoopt. De verkoopprijs van de sûkerbôle en banketstaven is €5,00 per stuk. Het is de bedoeling dat elk lid 3 sûkerbôle/banketstaven verkoopt. 

Wij denken hierbij aan de verkoop aan je ouders, opa/oma, oom/tante, buurman etc.  Je krijgt een verkoopformulier waarop je kan aangeven wat en aan wie je verkocht hebt. Bedoeling is dat er meteen bij intekening afgerekend wordt.

Als je meer wilt en kunt verkopen? Graag! 

Het is geen must maar vele handen maken licht werk en zo houden we ons financiële hoofd mooi boven het water.

Het is de bedoeling dat je de sûkerbôle en banketstaven op donderdag 15 december krijgt in de Waddenhal! En ze dan voor zondag de 18e aflevert bij je klanten!

De jeugd krijgt ze om 20.00 uur en de senioren later die avond. Mocht dit niet lukken dan brengen we ze bij je langs op zaterdagmorgen 17 december voor 12.00 uur.

Het verkoopformulier afgeven voor 5 december aan René Politiek of Ronald Bartels op de donderdagavond

Je mag ook mailen naar rene.politiek@live.nl of bartels.ronald@gmail.com met daarbij vermeld wat en hoeveel je verkocht hebt. In de bijlage vind je een verkoopformulier.

……………………. heeft sûkerbôle/banketstaven verkocht.

Aantal sûkerbôle      ………………….

Aantal banketstaven ………………….

Wanneer je het formulier afgeeft ook graag het geld inleveren.

Alvast bedankt voor jullie inzet!

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van HBC de Wadden