Het is de bedoeling om dit tournooi weer te houden in maart 2022.

Meer informatie volgt.