Het is de bedoeling om dit toernooi weer te houden in maart 2022.
Wacht even de informatie af.