Protocol en aanvullende regels t.a.v. coronamaatregelen

Protocol

BASISREGELS

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
 • Ben je 18 jaar en ouder: Houd 1,5 meter afstand (uitzondering: tijdens het sporten)
 • Probeer drukte te vermijden
 • Desinfecteer vaak je handen
 • Schud geen handen

REGELS VOOR HUURDER/GEBRUIKER

 • Ga thuis, voordat je vertrekt naar de sportaccommodatie, naar het toilet.
 • Ouders/verzorgers die hun kind(eren) ophalen wachten zoveel mogelijk buiten.
 • Desinfecteer je handen voor en na de les, training of sportactiviteit.
  Volg, indien aangegeven, de looproutes.
 • Kleedruimten mogen gebruikt worden, met inachtneming van de 1,5 meter richtlijn.
 • Op de buitenkant van de kleedruimte staat aangegeven hoeveel personen gelijktijdig in de kleedruimte aanwezig mogen zijn.
 • Gebruikers dienen 5 minuten voor aanvang trainingstijd of gebruikstijd omgekleed te zijn.
 • Bij wedstrijden en trainingen zijn de doucheruimten te gebruiken met inachtneming van de 1,5 meter richtlijn.
 • De huurder zorgt voorafgaand aan het gebruik voor schoonmaak van de in de zaal te gebruiken materialen en toestellen. Met de daarvoor beschikbaar gestelde middelen, beschikbaar gesteld door de gemeente.
 • Gebruikers zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het naleven van de gemaakte/geldende afspraken. In sporthallen zal de beheerder daarnaast ook toezicht houden op de naleving van de afspraken.

Tijdens het spelen is het lastig om 1,5 meter afstand te houden, daarna houden we afstand van elkaar en volgen we de looproute zoals aangegeven. Blijf niet bij het indeel bord staan, maar ga meteen naar de baan waar je bent ingedeeld.

AANVULLENDE REGELS

Er wordt bijgehouden wie er op welke avond in de hal is. Er is daarvoor een blauwe map met lijsten met voornamen waarop aangekruist dient te worden wie er die avond is (dit wordt gedaan door de baanindeler).

Er zijn looproutes aangegeven in de gangen, er mogen max. 6 personen tegelijk in de kleedkamer aanwezig zijn. Er is vooralsnog geen douche gelegenheid en kantine open. Er is een lijst met indelers per avond.