Kop HBC de Wadden 2020
09 maart 2020

Uitnodiging extra ALV HBC de Wadden donderdag 26 maart 2020

tijd: van 20.00 uur – 20.30 uur
plaats: kantine Waddenhal

Aan alle leden
Beste mensen hierbij nodigt het bestuur jullie allemaal uit voor een korte extra ledenvergadering.
Mocht je niet kunnen op die datum en / of tijd, laat ons dan wel even je mening weten over de agendapunten via info@hbcdewadden.nl of mondeling bij een van de bestuursleden.


Agenda

1. Opening

2. Vaststellen verslag ALV 28-09-2019. (verzonden 10-12-2019)

3. Jeugdtoernooien
- terugblik op dit seizoen (de helft van onze jeugd deed mee en ze wonnen diverse prijzen)
- vooruitblik volgend seizoen, 21 nov jeugdtoernooi Waddenhal ( wie helpt)

4. Senioren competities
- terugblik op deelname dorpencompetitie
- terugblik op deelname regiobonds competitie
- vooruitblik op volgend jaar: Wie willen waaraan deelnemen?
In de dorpencompetitie waren dit seizoen 3 niveaus (B1, B2 en C, ons team speelde op het hoogste niveau) en een herenpoule, in de regiobondscompetitie zijn 3 klassen (onze teams speelden in de 2e en 3e klasse, de 2 hoogste niveaus)

5. Mededelingen en gelegenheid tot vragen over Badminton Bondszaken, zie de brief die iedereen eind februari hierover ontving.

6. Nieuwe bestuursleden gezocht.

7. Rondvraag en sluiting


Met vriendelijke groet,
Bestuur HBC de Wadden
Sponsoren tbv nieuwsbrief licht grijze achtergrond
facebook twitter