KOP Nieuwsbrief Header MASTER
Shuttle racket blauw panorama (slider website)
14 juli 2020

Nieuwsbrief juli 2020

Beste leden van HBC de Wadden

Het bestuur wenst iedereen een ontspannen en vooral gezonde zomervakantie in de achtertuin, eigen land of iets verder weg. En we wensen degenen die het nodig hebben veel sterkte.

Wellicht is deze periode een mooie gelegenheid om de nieuwe buitenvorm van badminton eens uit te proberen. Dit heet air badminton. Het kan op elke ondergrond gespeeld worden. De spelregels zijn iets anders dan bij gewoon badminton en dat het maakt buiten badmintonnen veel leuker en (in)spannender. Het wordt gespeeld met een speciale air shuttle. (3 stuks in een koker voor 7,50). Het materiaal hiervan blijkt nog vrij gevoelig voor verkeerd raken waardoor hij snel stuk gaat. Kortom nog in ontwikkeling, maar probeer het anders met een gewone buitenshuttle.

In principe kunnen we na de zomer weer gebruik maken van de Waddenhal. Het kan wel zijn dat we, in het kader van anti-coronaregels, een systeem moeten hanteren waarbij je je aanmeldt bij binnenkomst of van tevoren. De Bond is bezig een dergelijk systeem te ontwikkelen voor alle verenigingen. Mochten we dat moeten gaan gebruiken dan informeren we jullie daarover.

De tijden en dagen dat we binnen kunnen badmintonnen vanaf september zijn hetzelfde als voorheen. Er zijn 3 senioren wedstrijdteams en de zaal voor het Waddenzeetoernooi in maart 2021 is geregeld. Voor de jeugd komen er ook weer de regiotoernooien. Te beginnen in oktober en in november ook een jeugdtoernooi in Harlingen.

Pas goed op elkaar, houd afstand en blijf gezond.

Met vriendelijke groet,
Bestuur HBC de Wadden

Spelregels air badminton

Outdoor badminton (air badminton genaamd) speel je met een speciale air
shuttle en kan overal gespeeld worden. Op gras, op strand en op verharde
ondergrond. Het heeft iets andere spelregels dan gewoon badminton en er zijn
termen zoals 'dead zone' en 'service zone'. Outdoor badminton maakt gebruik
van het rallypoint systeem.
Het speelveld van outdoor badminton is 16 meter lang en 6 meter breed. Voor
enkelspel is de badmintonbaan iets smaller: 5 meter breed. Je kunt als
middenlijn een net gebruiken, maar ook een heg of hekje.
air badminton spelregels en veld 1
Wat is het speelvlak?
Als speler mag je in het speelvlak komen dat gemeten vanaf de achterlijn 6 meter diep is en grenst aan de dead zone - overal in het speelvlak mag de shuttle landen. Je mag ook in de dead zone komen, maar vanuit daar mag je de shuttle niet (terug)slaan. In het Engels: playing area.

Waar is de service zone?
De service zone is gemeten vanaf de achterlijn een vlak van 3 meter diep en de gehele breedte van het veld. Tijdens de service mag je als serveerder niet buiten de service zone staan.

Wat is de dead zone?
• Aan beide zijden van het net bevindt zich een dead zone van 2 meter.
• Als de shuttle in de dead zone landt, is het een fout van degene die geslagen heeft: de ontvangende partij krijgt dan een punt.
• De spelers mogen de shuttle niet slaan als die zich binnen de lijnen van de dead zone
bevindt, spelers mogen wel in de dead zone landen na het raakmoment.
• Vanaf het net gemeten is de dead zone 2 meter diep en even breed als het dubbelveld of enkelspelveld.
air badminton spelregels en veld 2
Waar moet je op letten in de service zone?
• De service dient onderhands te worden geslagen.
• Op het moment van serveren mag degene die serveert de servicelijn van 3 meter niet raken of overschrijden.
• Na de service mag de serveerder buiten de service zone stappen en de service mag buiten de service zone aan de andere kant van het speelveld landen.
• De serveerder mag overal vanuit de service zone serveren
• Na de service mag het hele speelveld gebruikt wordt.
air badminton spelregels en veld 4
air badminton spelregels en veld 3
Waar mag de shuttle landen tijdens outdoor badminton?
Als de shuttle landt in het speelvlak (Engels: playing area), dan heb je als serveerder een punt gewonnen.
Sponsoren tbv nieuwsbrief licht grijze achtergrond
facebook twitter