Kop nieuwsbrief HBC de Wadden 01
Shuttle racket blauw panorama (slider website)
09 december 2021

ALV van 8 december en méér ...

Beste leden
Gisteravond was de digitale ALV en gelukkig waren er een redelijk aantal leden achter de computer gekropen en ingelogd. We hebben de volgende besluiten genomen:

1. Verslag ALV mei 2021: dit is vastgesteld
2. Bestuurssamenstelling: Rick Hoogstede heeft zich beschikbaar gesteld en is onze nieuwe secretaris (hij verzorgt ook de website). Helaas heeft er verder zich niemand kandidaat gesteld, maar gelukkig is Yvonne bereid om nog 1 jaar het voorzitterschap op zich te nemen. En er hebben zich 4 mensen gemeld om te helpen bij het organiseren van activiteiten. Dus dat beloofd wat als we weer los kunnen. En uiteraard is meer hulp welkom. Er komt een lijst waarop je kan aangeven waarmee jij de club gaat helpen.
3. Financiën: de jaarrekening over 2020/2021 is goedgekeurd en daarmee is de penningmeester decharge verleend. En de begroting voor 2021/2022 is vastgesteld.
4. Huishoudelijk reglement: de continuïteitscommissie is nu in art 30 van het huishoudelijk reglement geborgd.
5. Meningen tijdelijk badmintonnen in het weekend: belangstelling hiervoor gaan we peilen onder alle leden (junioren en senioren). Mocht er voldoende belangstelling zijn dan gaan we met de gemeente overleggen wat er kan. Hieronder volgt een peiling naar de belangstelling.
6. Rondvraag: Rick meldt dat er op maandagmorgen van 9-11 uur in de Waddenhal bij sport overdag ook badminton gespeeld wordt in het kader van de organisatie “conditietraining voor ouderen”. Dit kost €2,50 per keer. Het begrip “ouderen” is een rekbaar begrip, er is geen limiet gesteld. Er zijn 3 velden beschikbaar.

Mochten we elkaar dit jaar niet meer treffen op de baan of in de stad, wensen we iedereen alvast een gezonde Kerst en jaarwisseling en tot ziens in het nieuwe jaar.

Het bestuur: Yvonne, Gerard, Liesbeth, Alex en Rick
Inventarisatie badminton in het weekend / overdag

Wie heeft er zin ben om op zaterdag of zondag overdag 1 of 2 uur te badmintonnen in de Waddenhal? Dit, zolang sporten in de avonduren niet is toegestaan.
Het zou haalbaar kunnen zijn wanneer we met minstens 12 mensen gaan spelen.
Voordat we bij de gemeente gaan vragen welke uren er vrij zijn, vragen we je of je je belangstelling wilt aangeven.
Ook willen we kijken op welke tijden er de meeste belangstelling is.

Mail, vóór woensdag 15 december, naar secretaris@hbcdewadden.nl als je interesse hebt, kopieer onderstaand stukje in je mail en vul in:

Zaterdag’s op zijn vroegst vanaf …. Uur en op zijn laatst vanaf … uur (niet na 16 uur)

Zondag’s op zijn vroegst vanaf …. Uur en op zijn laatst vanaf … uur (niet na 16 uur)

Ik ben een Volwassen speler …… ja / nee .....

Ik ben een Jeugd speler …… ja / nee .......
en heb toestemming van mijn ouder(s) en/of verzorger(s)


We komen hier zo spoedig mogelijk op terug.
Sponsoren tbv nieuwsbrief licht grijze achtergrond