Kop nieuwsbrief HBC de Wadden 01
Shuttle racket blauw panorama (slider website)
01 december 2021

Herinnering ALV HBC de Wadden

Woensdag 8 december 2021 20:00 uur

Aan alle leden (junioren en senioren) en hun ouders
Beste mensen,

Op 22 november stuurden we jullie de uitnodiging voor een, helaas, digitale Algemene LedenVergadering van HBC de Wadden. Tot nu toe zijn er teleurstellend weinig aanmeldingen.
Op de agenda staan belangrijke zaken voor het reilen en zeilen van onze vereniging.

Ook willen we dan jullie mening horen omtrent eventueel tijdelijk spelen in het weekend zolang de huidige corona-maatregelen duren.

Na aanmelding ontvang je de vergaderlink en de verdere stukken.

Dus meld je aan! Dit kan tot uiterlijk 5 december via voorzitter@hbcdewadden.nl

Agenda digitale ALV HBC de Wadden 8 december 2021 20.00

1. Opening, uitleg spelregels digitale vergadering (voor opmerkingen hand op steken )
Vooraf gestelde vragen worden per agendapunt beantwoord

2. Vaststellen verslag ALV HBC de Wadden dd.25 mei 2021(bijlage volgt)

3. Bestuurstaken en bestuurs-aanmeldingen
(klik HIER voor de bijlage "overzicht bestuurstaken, subtaken en projecten")

  • a. Melanie Nap (secretaris) treedt af
  • b. Yvonne Nap (voorzitter) treedt af
4. Financi├źn
  • a. Goedkeuren jaarrekening 2020/2021
    Voorgesteld wordt de penningmeester decharge te verlenen.
  • Begroting 2021/2022 (bijlage begroting volgt)
5. Aanpassing Statuten (bijlage volgt)
Het huishoudelijk reglement is aangepast, volgens de voorbeeld van de Bond, zodat we vooralsnog aan de verplichtingen voldoen t.a.v. continuïteit. Het bestuur stelt voor deze aanpassing vast te stellen.

6.a. Meningen omtrent tijdelijk spelen in het weekend in de Waddenhal ??

6.b. Rondvraag en sluiting


Vriendelijke groet,
Yvonne, Gerard, Melanie, Liesbeth en Alex
Sponsoren tbv nieuwsbrief licht grijze achtergrond