Kop nieuwsbrief HBC de Wadden 01
Shuttle racket blauw panorama (slider website)
22 november 2021

ALV HBC de Wadden 8 december 2021

Uitnodiging ALV HBC de Wadden, woensdag 8 december 2021 20:00 uur

Beste leden en ouders van jeugdleden

Het bestuur nodigt jullie allemaal van harte uit voor een Algemene Ledenvergadering van HBC de Wadden op woensdag 8 december om 20.00.
Helaas moet dit weer in een digitale vorm via Teams, net zoals in mei. Voor deelname en het ontvangen van de vergaderstukken graag even een mailtje naar voorzitter@hbcdewadden.nl (zie verderop bij “agenda”)

We nodigen jullie niet alleen van harte maar ook dringend uit om deel te nemen. De reden hiervoor is de veelheid aan taken en werk dat nu op het bordje van de bestuursleden ligt. Het is momenteel te veel voor de beschikbare menskracht. Zo zijn we bijvoorbeeld niet toegekomen aan het inzetten op lokale promotie voor de landelijke campagne Probeer Badminton. Met als resultaat nul aanmeldingen. En inmiddels zijn we ook belast met controle op Corona toegangsbewijzen. Ook het organiseren van leuke extra activiteiten op clubavonden voor junioren en senioren komen we niet aan toe.
Daarbij komt dat er bestuursleden zijn die andere prioriteiten moeten stellen. Melanie (onze secretaris) stopt, want zij is weer een opleiding begonnen. En ook Yvonne heeft het te druk met werk en zorg voor ouders. Zij heeft er inmiddels al weer een extra jaar opzitten als voorzitter, ze zou vorig jaar al stoppen. Dus ook de voorzitter zwaait af. Dan blijven er nog maar 3 bestuursleden over.
Kortom willen we een echte vereniging zijn en blijven dan moeten er meer handen aan de schop komen. Anders kunnen we over een jaar of zo de vereniging opheffen en wordt het badmintonnen via een sportschool of club elders.
Voor het agendapunt Bestuurswerk hebben we daarom een overzicht gemaakt van de taken van verschillende bestuursfuncties (bijlage). Verder is er een aantal activiteiten die als subtaak of project uitgevoerd kunnen worden. Deze activiteiten kunnen 2 of meer mensen van vereniging oppakken zonder dat zij in het bestuur zitting hoeven te nemen.
Dus kijk wat je voor de vereniging kan doen.

Agenda digitale ALV HBC de Wadden 8 december 2021 Aanvang 20.00
Aanmelden voor 3 december via voorzitter@hbcdewadden.nl, dan worden de bijlagen toegezonden èn ontvang je de link voor de vergadering.

1. Opening, uitleg spelregels digitale vergadering (voor opmerkingen hand op steken )
Vooraf gestelde vragen worden per agendapunt beantwoord

2. Vaststellen verslag ALV HBC de Wadden dd.25 mei 2021(bijlage volgt)

3. Bestuurstaken en bestuurs-aanmeldingen (klik HIER voor de bijlage "overzicht bestuurstaken, subtaken en projecten")
  • a. Melanie Nap (secretaris) treedt af
  • b. Yvonne Nap (voorzitter) treedt af
4. Financiën
  • a. Goedkeuren jaarrekening 2020/2021
  • b. Voorgesteld wordt de penningmeester decharge te verlenen.
    Begroting 2021/2022 (bijlage begroting volgt)
5. Aanpassing Statuten (bijlage volgt)
Het huishoudelijk reglement is aangepast, volgens de voorbeeld van de Bond, zodat we vooralsnog aan de verplichtingen voldoen t.a.v. continuïteit. Het bestuur stelt voor deze aanpassing vast te stellen.

6. Rondvraag en sluiting

Teams

Nooit met Teams gewerkt? Kijk HIER voor meer informatie over "Teams", nadat je de link voor de vergadering hebt ontvangen.
Sponsoren tbv nieuwsbrief licht grijze achtergrond