KOP Nieuwsbrief Header MASTER
Shuttle racket blauw panorama (slider website)
09 november 2020

Nieuwsbrief 9 november 2020


Beste mensen,

Door de Corona zitten we weer thuis, helaas weten we niet wanneer we weer kunnen sporten. Vanuit het bestuur proberen we jullie zoveel mogelijk op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. Gelukkig mag de jeugd nog verder spelen hetzij het dan binnen gestelde beperkingen.

Door deze corona maatregelingen kunnen wij ook geen ALV organiseren, maar we willen jullie toch informeren over de stand van zaken. We zullen een ALV houden zodra het weer veilig is.

We hebben op dit moment 36 senioren en 12 jeugdleden. Financieel gezien hebben we voldoende geld om de vaste kosten zoals de zaalhuur, bondsgelden, trainingskosten en materiaalkosten te dekken. We hebben afgelopen seizoen een reserve kunnen opbouwen waardoor we in de begroting alvast een potje Jubileum apart hebben gezet.

In 2021 bestaat HBC de Wadden 50 jaar en dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. In welke vorm dit gegoten zal worden, staat nog niet vast. Ook dit is afhankelijk van de mogelijkheden gezien de corona.

Een lid van de kascommissie heeft de cijfers bekeken van vorig seizoen en heeft dit goed gekeurd.

Wij van het bestuur willen, nu we voor de tweede keer getroffen worden door sluiting van de sporthal, de leden de mogelijkheid aanbieden om restitutie te vragen op de contributie. Leden kunnen dit desgewenst schriftelijk bij de penningmeester melden (met vermelding van hun bankrekeningnummer). Als het bekend is wanneer we weer kunnen sporten is het mogelijk om te berekenen wat we kunnen terugstorten.

Met vriendelijke groet,
Bestuur HBC de Wadden
Sponsoren tbv nieuwsbrief licht grijze achtergrond
facebook twitter