KOP Nieuwsbrief Header MASTER
Shuttle racket blauw panorama (slider website)
14 oktober 2020

UPDATE: Nieuwsbrief 14 oktober 2020

Aan alle leden van HBC de Wadden en de ouders/verzorgers van de jeugdleden

Beste mede-leden, beste mensen,

Donderdag 15 oktober 2020, morgen dus, is er GEEN BADMINTON.
NIET VOOR DE JEUGD EN NIET VOOR DE SENIOREN!!!

Voor de jeugd is er geen badminton, omdat de ervaring ons geleerd heeft dat in de schoolvakanties te weinig junioren komen om de investering aan zaalhuur en trainer te rechtvaardigen.

Voor de senioren is er geen badminton, omdat op dit moment niet duidelijk is of er met de afgekondigde maatregelen nog enige vorm van badminton in de Waddenhal gespeeld kan worden. We wachten als bestuur even de richtlijnen van de Badmintonbond af. Zie het bericht op de site van de Bond hierover. Ook zullen we met de gemeente contact opnemen om te horen wat er wel en niet mogelijk is in de Waddenhal.

Dat de competities en jeugdtoernooien stil gelegd zullen worden is wel duidelijk.
Zodra we duidelijkheid hebben omtrent de speelmogelijkheden voor jong en oud zullen we jullie berichten.

Beste mede-leden, beste mensen, pas goed op jezelf en elkaar. Houd op 1,5 meter of digitaal contact met elkaar, want we zullen elkaar moeten steunen in deze tijd.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van HBC de Wadden
Sponsoren tbv nieuwsbrief licht grijze achtergrond
facebook twitter