image001

17e Veteranen Toernooi BC Sportief

Hoogezand-Sappemeer


Op zondag 18 februari 2018 in het Centrum voor Sport en Vrije tijd
De “Kalkwijck” te Hoogezand op 8 banen van 10.00 uur tot 18.00 uur.

Toernooi-leider : F.v.d.Klei
Toernooi-commissie: F.v.d.Klei, K. Melse, M. van Aarle en H. Hendriks
Toernooi-secretariaat: H.Hendriks, Multatulistraat 14,9602BB, Hoogezand tel:0598-851543/06-21116025
Sporthal: SportcentrumDe Kalkwijck”, Nieuweweg 6 te Hoogezand

Per ronde wordt zoveel mogelijk op speelsterkte via loting een gemengd- ,dames- of herendubbel gespeeld volgens het zg. Amerikaans Mixed Double- systeem.

Per deelnemer worden maximaal zes partijen gespeeld en indien noodzakelijk wordt er op tijd gespeeld. Er wordt gespeeld met Yonex Mavis 300, welke gratis beschikbaar zijn, doch eigendom blijven van de organisatie. Zowel bij de dames als heren worden drie prijzen beschikbaar gesteld.

Mogelijkheid tot deelname voor dames van 30 jaar of ouder en heren van 35 jaar of ouder (op 18 febr. 2018).
Uiterlijk 13 februari 2018 dient uw inschrijving op het toernooisecretariaat binnen te zijn. Bij meer deelnemers dan er geplaatst kunnen worden, geldt de volgorde van binnenkomst. Het inschrijfgeld bedraagt bij € 10,-- en dient gestort te worden op
rek.nr : NL65ABNA0478968027 t.n.v. BC Sportief, Hoogezand o.v.v. Veteranen Toernooi én voor wie wordt betaald. Het vooraf betalen per bank heeft ten behoeve van een vlot verloop tijdens het toernooi sterk onze voorkeur.

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van lichamelijk letsel, diefstal en beschadiging van persoonlijke eigendommen.

Na afloop om ca. 19.00 uur is er een CHINEES / INDISCH BUFFET bij het restaurant De Kersebloesem, Hunzeweg 26, De Groeve. De kosten voor dit buffet bedragen € 14,-- (bij deelname graag gelijktijdig overmaken).

INSCHRIJFFORMULIER VETERANEN TOERNOOI BC SPORTIEF 18 februari 2018

Naam : Voornaam : M /V

Adres : Postc./ Plaats:

Telefoon: Geb. datum :

E-mail adres:

Lid van: _________________ 
Speelniveau: b / c / d / competitie in ____klasse DDW / ZZ
beginnend recreant / gevorderd recreant 

Neemt na afloop WEL / NIET deel aan het lopend Chinees / Indisch Buffet (Introducés toegestaan) In verband met de voorbereiding graag invullen, ook als je niet komt meegenieten.

Datum: …………………………………. Handtekening: ………………………………

S.v.p. insturen uiterlijk 13 februari 2018 naar Henk Hendriks, Multatulistraat 14, 9602 BB, Hoogezand of
per e-mail : hendrikhendriks@home.nl
Facebook : https://www.facebook.com/groups/1546903892238786/
Website : www.bcsportief.nl (informatie en downloaden inschrijfformulier)
MailPoet