shuttle in de lucht blauw 1284x350px
Uitnodiging 17e!! badminton mixtoernooi Hoog Spel Peize

Op Zondag 11 maart 2018 is het zover, dan organiseren we alweer ons badminton mixtoernooi Hoog Spel in de sporthal te Peize.
Zin om dit jaar mee te doen? Op de website http://www.hoogspelpeize.nl/ vindt u het elektronische inschrijfformulier op de pagina "Toernooi 2018".
Indien er meer belangstelling bestaat...... Geef deze informatie dan AUB door!!.

Inschrijven kan tot en met 1 maart 2018

U krijgt zo snel mogelijk een bevestiging van uw inschrijving per email en op onze site zal te zien zijn hoeveel kandidaten al definitief geplaatst zijn en of er een wachtlijst ontstaat.

Dit mixtoernooi van Hoog Spel is begonnen als een gezelligheidstoernooi voor zowel recreanten als competitiespelers tot maximaal de 2e klasse en dat is nog steeds een goed concept.

Uit voorgaande jaren is gebleken dat ons systeem van poules mooie en sportieve wedstrijden oplevert. We werken uiteraard niet met een afvalsysteem, dus iedereen speelt lekker veel wedstrijden.

Het inschrijfgeld bedraagt € 9.00 per persoon. U kunt dus per team € 18,= overmaken op:IBANnummer NL62RABO0353110949 t.n.v. BV Hoogspel te Peize en onder vermelding van "17e mixtoernooi Hoog Spel".

NB liever niet.... maar U mag ook op de toernooidag ook contant betalen en om het deze keer echt te ontmoedigen vragen wij dan 12 € per persoon! Dus betaal a.u.b. vooraf :-)

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Hans Gankema ; per email via hoogspeltoernooi@gmail.com of eventueel per telefoon (050 5034509).

Alvast van harte welkom,

De toernooicommissie Hoog Spel
(En hierbij alvast onze verontschuldigingen als u deze mail dubbel of 3 dubbel of 4 dubbel ontvangt...)
MailPoet